Aktualności

Absolwenci z marszu dostali pracę

Absolwenci z marszu dostali pracę

Brawami zakończyło się spotkanie przedstawicieli Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z tegorocznymi absolwentami Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie. Chłopcy klaskali, gdyż otrzymali gwarancje, że od września wszyscy mogą rozpocząć pracę w KWK „Knurów-Szczygłowice”.

Spotkanie odbyło się 28 czerwca w siedzibie KWK „Knurów-Szczygłowice”. Brało w nim udział ponad 30 absolwentów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie wraz z zastępcą dyrektora tej placówki, Jackiem Czapkiewiczem, zaś  Jastrzębską Spółkę Węglową reprezentowali p.o. wiceprezesa Zarządu Artur Dyczko, dyrektor KWK „Knurów-Szczygłowice” Grzegorz Michalik i dyr. pracy w tej kopalni, Piotr Rykala. Towarzyszył im Krzysztof Leśniowski – radny Powiatu Gliwickiego, a zarazem przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch „Knurów”.

- To bardzo dobra informacja – mówi Krzysztof Leśniowski. – W sumie pracę otrzyma blisko 40 tegorocznych absolwentów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie. Są to zarówno technicy górnictwa, jak i technicy elektrycy i mechanicy, a także absolwenci klasy górniczej w Zasadniczej Szkole Zawodowej, która wchodzi w jego skład.

Warto przypomnieć, że w kwietniu br. Powiat Gliwicki, który jest organem prowadzącym Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie, podpisał porozumienie z Jastrzębską Spółka Węglową S. A., określające zasady współpracy m.in. w zakresie zatrudnienia absolwentów tej szkoły, kształcących się w zawodach i specjalnościach górniczych. JSW S.A. zobowiązała się w nim do zatrudnienia uczniów rozpoczynających kształcenie w roku szkolnym 2017/2018 w branżowej szkole I stopnia wchodzącej w skład ZSZ nr 2 w Knurowie w zawodach elektryk, monter maszyn i urządzeń oraz ślusarz – po zdaniu przez nich egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie.

- Dopóki w Europie będzie przemysł stalowy, będzie potrzebny węgiel koksujący – mówił wówczas Daniel Ozon, p.o. prezesa Zarządu JSW. – Wydobywamy około 16-17 mln ton węgla i zatrudniamy około 30 tysięcy pracowników, a w zawodach okołogórniczych pracę ma dzięki temu kilkaset tysięcy osób. Zapewniam, że nasza spółka to dobry pracodawca, wart tego, by młodzież związała z nim swe plany zawodowe.

- Jest to kontynuacja projektu realizowanego w czasie, gdy knurowskie kopalnie należały do Kompanii Węglowej – wyjaśnia Krzysztof Leśniowski, który zabiegał o podpisanie porozumienia. – Były to dobre wzorce i należało je przywrócić. Bardzo się cieszę, że obecnie porozumienie z JSW zostało rozszerzone i pracę otrzymają już tegoroczni absolwenci ZSZ nr 2 w Knurowie.

– To bardzo dobra informacja – potwierdza Ewa Jurczyga, wicestarosta gliwicki, której podlegają m.in. sprawy oświaty w powiecie. – Przygotowując ofertę kształcenia w naszych szkołach zawsze dbamy o to, aby ich absolwenci dobrze odnaleźli się na rynku pracy. W tym przypadku udało się to wspaniale – zadowoleni są zarówno młodzi ludzie, otrzymujący niemal od ręki zatrudnienie, jak i Jastrzębska Spółka Węglowa, która pozyskała dobrze przygotowanych pracowników.

- Jeśli ktoś z tegorocznych absolwentów wymaganych w górnictwie specjalności Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie jeszcze do nas nie dotarł, to serdecznie zapraszam – dodaje Krzysztof Leśniowski. – Mamy gwarancję zatrudnienia dla nich wszystkich. Wystarczy zgłosić się w dyrekcji KWK „Knurów-Szczygłowice”, gdzie można otrzymać więcej informacji na ten temat.