Aktualności

81. rocznica wybuchu II wojny światowej

81. rocznica wybuchu II wojny światowej

Dziś mija 81. rocznica wybuchu II wojny światowej. 1 września 1939 roku dokładnie o godz. 4.47 niemiecki pancernik szkolny Schleswig-Holstein ostrzelał polską składnicę wojskową na Westerplatte, znajdującą się na terenie Wolnego Miasta Gdańska. Pamiętać należy także, że odpowiednio wcześniej Niemcy zbombardowali Tczew i Wieluń.

Atak niemiecki na Polskę miał również swój wymiar lokalny, gdyż 31 sierpnia w Gliwicach niemieccy żołnierze przebrani w cywilne ubrania napadli na tamtejszą niemiecką radiostację, pozorując udział Polaków.

1 września rozporządzeniem prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego wprowadzony został na terenie całej Polski stan wojenny. W II wojnie światowej uczestniczyło ponad 1,7 mld. ludzi z 61 państw. W wyniku konfliktu zginęło około 60 milionów osób, w tym 6 mln obywateli Polski.

Po wielu latach ważne jest to, by Polacy oraz Niemcy budowali wspólne relacje w oparciu o pojednanie i okazywanie wzajemnego szacunku. Wieloletni proces pojednania polsko-niemieckiego jest również demonstracją siły inicjatyw oddolnych, społeczeństwa obywatelskiego oraz wartości chrześcijańskich i humanistycznych. Dotychczas pokazał, jak wielką moc sprawczą mogą mieć odwaga cywilna, odpowiedzialność za dobro wspólne, dialog, spotkanie i solidarność.

W listopadzie 1989 r. w Krzyżowej miała miejsce Msza Pojednania, z udziałem pierwszego niekomunistycznego premiera RP, Tadeusza Mazowieckiego, oraz kanclerza RFN, Helmutha Kohla, będąca kamieniem milowym na drodze do pojednania polsko-niemieckiego.

Na pamiątkę tamtych wydarzeń, w całym kraju odbywają się dziś uroczystości upamiętniające wybuch II wojny światowej. Delegacja powiatu gliwickiego w osobach starosty gliwickiego Waldemara Dombka oraz sekretarza Piotra Zakrzewskiego udała się do Nieborowic, by złożyć wieniec pod Pomnikiem ku czci ofiar pomordowanych przez Niemców w obozie przejściowym w 1939 r.
W obozie tym zginęli miedzy innymi:

- ksiądz Władysław Robota-proboszcz parafii w Gierałtowicach,
-  kapitan Jan Kotucz dowódca  kompanii strzeleckiej  75pułku piechoty broniącego Rybnika,
- Teofil Biela powstaniec śląski, naczelnik okręgowy gminy Czuchów-Czerwionka,
-Ryszard Michalski członek I kompanii II batalionu Ochotniczych Oddziałów Powstańczych broniących Knurowa.

Wicestarosta gliwicki Adam Wojtowicz wziął z kolei udział w uroczystościach odbywających się przy Placu Piłsudskiego w Pyskowicach, aby wspólnie z mieszkańcami i samorządowcami złożyć kwiaty pod pomnikiem, który upamiętnia walczących i poległych za niepodległą Polskę.