Aktualności

19 dni przeciwko przemocy

19 dni przeciwko przemocy

Od 1 do 19 listopada trwa akcja pn. „19 dni przeciwko przemocy”. Bierze w niej udział również młodzież z naszych powiatowych szkół.

„19 dni przeciwko przemocy” to ogólnoświatowa akcja, której głównym celem jest zwrócenie uwagi na problem przemocy i krzywdzenia dzieci i młodzieży. Włączyli się w nią także uczniowie powiatowych szkół ponadpodstawowych:

- Akcje są przeprowadzane na terenie szkół, w których kształci się młodzież z Forum Młodzieży Powiatu Gliwickiego – informuje Katarzyna Szwarczyńska, nauczycielka z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie. Ich organizatorami jest właśnie Forum Młodzieży Powiatu Gliwickiego, a koordynują je nauczycielki ZSZ nr 2 w Knurowie: Katarzyna Szwarczyńska i Joanna Rapcia-Jemioło, Marzena Kapłanek z Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie oraz Magdalena Chrząstek z Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach. Patronat nad tym przedsięwzięciem sprawuje wicestarosta gliwicki Ewa Jurczyga.

W czasie trwania akcji w ZSZ nr 2 w Knurowie odbywają się: godziny do dyspozycji wychowawcy poświęcone nowoczesnym formom przemocy, takim jak np. grooming oraz przemocy w rodzinie; spotkania z przedstawicielami służb mundurowych i sądu nt. prawnej odpowiedzialności sprawców przemocy; trwa konkurs na logo akcji; można wypełnić ankietę dotyczącą swojej wiedzy, gdzie uzyskać pomoc w razie doświadczenia przemocy. Cała akcja zakończy się 17 listopada happeningiem dla mieszkańców Knurowa (Plac Merkury, godz. 11.00), zwracającym uwagę na konieczność przeciwdziałania przemocy.

Z kolei uczniowie Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach przygotowali już na zajęciach oraz indywidualnie w domu prace plastyczne wykonane różną techniką oraz zdjęcia, które posłużyły jako materiał na galerię poświęconą różnym obliczom przemocy wobec dzieci i młodzieży. Jedna z uczennic klasy 3a LO przygotowała pracę na konkurs organizowany w ramach kampanii. Tematem przewodnim konkursu jest hasło „Budujemy świat bez przemocy”. Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego odbędzie 19 listopada. W szkole rozwieszono również hasła, które mają uwrażliwić młodych ludzi na to, że przemoc nigdy nie jest dobrym rozwiązaniem i nikt nie może być jej ofiarą. Na zakończenie kampanii przewidziane są warsztaty, które poprowadzi pedagog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z Pyskowic.