Aktualności

100 lat polskiego harcerstwa

100 lat polskiego harcerstwa

20 grudnia 2017 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwałę ustanawiającą 2018 r. Rokiem Harcerstwa. Wiąże się to z setną rocznicą powstania tego ruchu na ziemiach polskich. W jubileuszowe obchody włączy się również Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej.

Pierwotny ruch – skauting powstał na początku XX w. jako inicjatywa brytyjskiego generała Roberta Baden-Powella. Jego głównym celem było kształcenie charakteru młodych ludzi w równości i tolerancji, bez względu na pochodzenie, w oparciu o służbę narodowi, Bogu i bliźnim. Idea skautingu rozpowszechniła się bardzo szybko po całym świecie, docierając też do Polski, gdzie już w 1911 r. zostały powołane trzy pierwsze drużyny skautowe. W czasie trwania zaborów młodzi ludzie głosili myśl niepodległościową i tworzyli środowiska patriotyczne. W 1918 roku, oficjalnie na ziemiach trzech zaborów  powołany do życia został Związek Harcerstwa Polskiego. Dwa lata później harcerze wykazali się wkładem w obronę Polski podczas wojny polsko-bolszewickiej, a podczas drugiej wojny światowej utworzyli Szare Szeregi, organizację walczącą z okupantem. Podejmując uchwałę ustanawiającą 2018 r. Rokiem Harcerstwa, Senat RP uzasadnił swoją decyzję nie tylko ważnym wpływem harcerstwa na historię Polski, ale też obecnymi zasługami harcerstwa w wychowanie młodych ludzi.

Jak skomentowała to hm. Anna Nowosad pełniąca funkcję naczelnika ZHP - „To dla nas olbrzymi zaszczyt, że Senat postanowił ustanowić rok 2018 rokiem harcerstwa. Nadchodzący rok to dwie bardzo ważne rocznice – 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 100-lecie powstania Związku Harcerstwa Polskiego. Mam nadzieję, że uda nam się spotkać wspólnie na harcerskim szlaku.”

Związek Harcerstwa Polskiego, który obecnie jest największą organizacją harcerską w kraju, liczy 110 tys. członków. Dzięki 12 tys. instruktorom – wolontariuszom, młodzi ludzie kształceni są w duchu wartości i patriotyzmu na aktywnych oraz odpowiedzialnych obywateli. Uczestnicząc w zbiórkach rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają przydatną wiedzę, ale też poznają piękno przyrody i uczą się samodzielności.

- Harcerze będą przez cały rok świętować to ważną rocznicę, ale najważniejszym i największym wydarzeniem organizowanym z tej okazji będzie bez wątpienia Zlot ZHP Gdańsk 2018. Odbędzie się w sierpniu na wyspie Sobieszewskiej i weźmie w nim udział ponad 15 tysięcy harcerzy, w tym harcerze z powiatu gliwickiego – informuje phm. Katarzyna Moskała, zastępca komendanta Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej.