Aktualności Klastra Energii "Przyjazna Energia w Powiecie Gliwickim"

Dofinansowania termomodernizacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych z WFOŚiGW 

Rozpoczął się nabór drugiej edycji programu dofinansowania termomodernizacji budynków remiz strażackich, w tym z zastosowaniem Odnawialnych Źródeł Energii, w ramach Programu „Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych”. Konkurs przeznaczony jest dla Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Gmin województwa śląskiego. W ramach programu będą finansowane przedsięwzięcia, których koszt kwalifikowany nie przekracza 100.000 zł.

Łączna pula środków dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to 3 000 000 zł.

Nabór wniosków będzie odbywał się w rundach. Terminy poszczególnych rund naboru przedstawiają się następująco:
1 runda: od 15.03.2021 r. do 30.04.2021 roku
2 runda: od 01.05.2021 r. do 31.05.2021 roku
3 runda: od 01.06.2021 r. do 30.06.2021 roku

Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, WFOŚiGW zaleca nadanie wniosku pocztą lub przesyłką kurierską, o terminie wpływu decyduje data dostarczenia wniosku do Funduszu.

Wniosek oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kontakt telefoniczny z Zespołem Ochrony Atmosfery WFOŚiGW:
32 60 32 22 | 32 60 32 289 | 32 60 32 264 | 32 60 32 258 | 32 60 32 262 | 32 60 32 259 | 32 60 32 244

Facebook